Přehled vzdělávacích modulů 

biologie:

 • DNA - molekula života
 • Organismy - strom života
 • Viry, mikroorganismy a jejich svět
 • Jedinec, populace, ekosystém a trvale udržitelný rozvoj

geologie:

 • Složení, struktura a vývoj Země
 • Geologické procesy v litosféře
 • Voda
 • Člověk a anorganická příroda

geografie:

 • Země optikou satelitů
 • Doprava spojuje i rozděluje, pomáhá i škodí
 • Praha a její okolí-region známý neznámý
 • Cena za cestovní ruch: přínosy versus ztráty

chemie:

 • Teoretická chemie prakticky
 • Koordinační sloučeniny - chemická rarita nebo všední záležitost?
 • Polymery a syntetické organické látky
 • Lidský organismus a zdravý životní styl

fyzika:

 • Náboje, proudy a elektrické obvody
 • Polovodiče a jejich aplikace
 • Střídavé proudy
 • Elektromagnetické záření

matematika:

 • Geometrie a náš svět
 • Matematika a budování finanční gramotnosti
 • Vývoj matematiky jako popularizující stimul
 • Využití matematiky v praxi