Vývoj matematiky a současnost I

12.01.2012 14:30

seminář realizovaný v rámci modulu

Vývoj matematiky jako popularizující stimul

ve

čtvrtek 12. ledna 2012 od 14,30 do 17,10 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Matematicko-fyzikální fakulta – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

seminární místnost Katedry didaktiky matematiky ve čtvrtém poschodí

Program

  • 14,30 – 15,40:  Řecká matematika – objev nesouměřitelnosti, iracionality, geometrická  algebra, dokonalá čísla
  • 15,40 – 16,00:  Přestávka
  • 16,00 – 17,10:  Počátky integrování – Archimédés

Seminář je určen učitelům matematiky středních škol v Praze. Jeho hlavním cílem je ukázat některé zajímavé okamžiky vývoje matematiky, nastínit inspirující souvislosti základních matematických disciplín, připomenout některé obecné aspekty vývoje matematiky a poskytnout učitelům matematiky materiál k základní i výběrové výuce a nabídnout jim možnosti pro motivaci i aktivizaci studentů a pro zvýšení jejich zájmu o matematiku.

Lektoři semináře

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.; doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.,

Na skci se můžete hlásit pomocí přihlášky on line do 7.1. 2012.  Do kolonky název akce pište Vývoj matematiky a současnost 12.1.

Zpět