Vývoj matematiky a současnost

05.05.2011 14:30

seminář realizovaný v rámci modulu

Vývoj matematiky jako popularizující stimul

ve

čtvrtek 5. května 2011 od 14,30 do 17,10 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Matematicko-fyzikální fakulta – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

seminární místnost Katedry didaktiky matematiky ve čtvrtém poschodí

Program

  • 14,30 – 15,40:  Pohledy do středověké matematiky (zápis čísel a jednoduché početní algoritmy)
  • 15,40 – 16,00: Přestávka
  • 16,00 – 17,10:  Písemné algoritmy elementárních algebraických operací, řešení příkladů

Seminář je určen učitelům matematiky středních škol v Praze. Jeho hlavním cílem je ukázat některé zajímavé okamžiky vývoje matematiky, nastínit inspirující souvislosti základních matematických disciplín, připomenout některé obecné aspekty vývoje matematiky a poskytnout učitelům matematiky materiál k základní i výběrové výuce a nabídnout jim možnosti pro motivaci i aktivizaci studentů a pro zvýšení jejich zájmu o matematiku.

Lektoři semináře

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.; doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.

Na seminář se můžete hlásit do 1.5. pomocí přihlášky on line. Kapacita semináře je omezena na 12 míst.

Zpět