Tvar a obsah ploch v praxi, problém dlažby

08.03.2012 14:30

seminář realizovaný v rámci modulu

Geometrie a náš svět

ve čtvrtek 8. března 2012 od 14,30 do 17,10 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Matematicko-fyzikální fakulta – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

seminární místnost Katedry didaktiky matematiky ve čtvrtém poschodí

Program

  • 14,30 – 15,40:  První část semináře
  • 15,40 – 16,00:  Přestávka
  • 16,00 – 17,10:  Druhá část semináře

Seminář je určen učitelům matematiky středních škol v Praze. V rámci semináře budeme pracovat se zobrazeními zachovávajícími obsahy ploch (ne nutně i tvar). Prohlédneme si ukázky pokrývání roviny. Navrhneme prakticky (rýsovadla!!!) také vlastní „dlaždice“ a zkusíme i jiné druhy tesalací, práci se sítěmi a jednoduché využití osové afinity (kterou užíváte, aniž to často tušíte).

Lektoři semináře

PhDr. Alena Šarounová, CSc.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line do 5.3.2012.

Zpět