Prohlubování poznatků z nižších ročníků víceletých gymnázií a ZŠ

23.02.2012 14:30

seminář realizovaný v rámci modulu

Matematika a budování finanční gramotnosti

ve

čtvrtek 23. února 2012 od 14,30 do 17,10 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Matematicko-fyzikální fakulta – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

seminární místnost Katedry didaktiky matematiky ve čtvrtém poschodí

Program

  • 14,30 – 15,40:  Procenta a jejich užití
  • 15,40 – 16,00:  Přestávka
  • 16,00 – 17,10:  Funkce a lineární optimalizace

Seminář je určen učitelům matematiky středních škol v Praze. Hlavním tématem semináře je rozvíjení základních pojmů a vztahů využívaných v úvodu do finanční matematiky, které souvisejí s užitím procent, jednoduchého úročení a investic.

Lektoři semináře

Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Na seminář se můžete hlásit pomocí přihlášky on line do 19.2. 2012.

 

Zpět