Prohlubování poznatků z nižších ročníků víceletých gymnázií a ZŠ (18. 11.)

18.11.2010 14:30

realizovaný v rámci modulu

Matematika a budování finanční gramotnosti

ve

čtvrtek 18. listopadu 2010 od 14,30 do 17,10 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Matematicko-fyzikální fakulta – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

seminární místnost Katedry didaktiky matematiky ve čtvrtém poschodí

 Program

  • 14,30 – 15,40:  Procenta a jejich užití
  • 15,40 – 16,00:  Přestávka
  • 16,00 – 17,10:  Funkce a lineární optimalizace

Seminář je určen učitelům matematiky středních škol v Praze. Hlavním tématem semináře je rozvíjení základních pojmů a vztahů využívaných v úvodu do finanční matematiky, které souvisejí s užitím procent, jednoduchého úročení a investic.

Lektoři semináře

Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Pozor: Kapcita semináře Prohlubování poznatků z nižších ročníků víceletých gymnázií a ZŠ, který se koná 18. 11. 2010 již byla naplněna. Dál se prosím nepřihlašujte.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky online. Přihlášky posílejte do 15. 11. 2010.

Pozor: Kapacita kurzu je omezena na 12 míst.

Do názvu akce v přihlášce uvádějte "Prohlubování poznatků z nižších ročníků víceletých gymnázií a ZŠ 18.11."

 

Zpět