Princip GPS a astronomie

12.04.2012 14:30

seminář realizovaný v rámci modulu

Využití matematiky v praxi

ve

čtvrtek 12. dubna 2012 od 14,30 do 17,10 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Matematicko-fyzikální fakulta – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

seminární místnost Katedry didaktiky matematiky, čtvrté patro

Program

  • 14,30 – 15,40:  Matematická podstata GPS, zeměpisné souřadnice
  • 15,40 – 16,00:  Přestávka
  • 16,00 – 17,10:  Zatmění Slunce, východ a západ Slunce

Seminář je určen učitelům matematiky na středních školách v Praze. Obsahově je zaměřen na osvětlení principu satelitní navigace, se kterou se čím dál tím častěji setkáváme v automobilech a mobilních telefonech. Získané matematické vztahy pak budou v druhé části využity pro odvození vztahů, které jsou základem výpočtů východů a západů Slunce. Na závěr bude osvětlen princip zatmění Slunce. Účastníci si z druhé části odnesou také jednoduché programy (předpovědi zatmění, východů a západů Slunce.)

Mezi základní matematické nástroje bude patřit goniometrie, řešení kvadratických rovnic a úpravy výrazů.

Lektor semináře

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line do 8. 4. 2012.

Zpět