Příběh středního Labe

01.10.2011 09:30

Aktivně ve vědách o Zemi 2: exkurze jako jedna z nejaktivnějších forem výuky:

terénní seminář, realizovaný v rámci modulu

Voda

Místo a datum konání

sobota 1. října 2011 od 9,30 do cca 17,00 hodin

Sraz: v 9:30 v Čelákovicích na nádraží u příjezdu vlaku Os 5815, s odjezdem 8:54 z Masarykova nádraží, příjezd do Čelákovic 9:23

Cyklo-seminář na trase Čelákovice- Lázně Toušeň (bahenní lázně) – systém úpravy vody v Káraném - Hrbáčkovy tůně - významná hydrobiologická lokalita – Labe a Jizera a jejich nejmladší historie – odběr hydrobiologických vzorků (praktické ukázky, odběr vlastních vzorků pro výuku) u slepých ramen Labe (Stará Boleslav) – mořská voda v Polabí v geologické minulosti  

Exkurze by využila novou cyklostezku z Lázní Toušeň do Kostelce nad Labem, kola je z Prahy možné dopravit do Čelákovic přímým vlakem (CityElephant). Délka trasy exkurze cca 20 km.

Nutné je kolo a u studentů i ochranná cyklistická přilba. Jídlo a pití na cestu doporučuji vzít sebou, kolem oběda bude možnost zastávky v cyklistické hospodě v Káraném.

Lektoři semináře

Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc., Magdalena Holcová

Semináře se můžete účastnit s 1-2 studenty. Na seminář se můžete hlásit pomocí Přihlášky on line na webu projektu do 26.9.2011 (prosím, přihlašujte i studenty, seminář má omezenou kapacitu).

Kapacita semináře bude omezena na 20 účastníků.

 

Zpět