Pokusem k úvodu do organické chemie

19.12.2011 15:30

seminář realizovaný v rámci modulu

Teoretická chemie prakticky

Místo a datum konání

pondělí 19. prosince 2011 od 15,30 do 17,30 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Přírodovědecká fakulta – Hlavova 8, Praha 2

laboratoř Katedry učitelství a didaktiky chemie

suterén, č. dveří 6

Program

  • 15,30 – 17,00:  Ukázka experimentů, jejich vysvětlení a využití.
  • 17,00 – 17,30:  Dotazy, diskuse.

Seminář je určen jak pro učitele ze základních tak i středních škol. Obsahem semináře bude ukázka a komentování série pokusů převážně se svíčkami a plamenem, které mohou vhodně posloužit jako motivace k učivu „Úvodu do organické chemie“. Účastníkům semináře bude k dispozici pracovní list použitelný ve výuce.

Lektor semináře

Bc. Martin Konečný,

Katedra chemické fyziky a optiky; Katedra didaktiky fyziky,

Matematicko-fyzikální fakulta

Na seminář se můžete hlásit pomocí přihlášky on line do 15. 12.

Zpět