Náboje: od elektrostatiky k elektrickému proudu

27.09.2011 14:00

seminář realizovaný v rámci modulu

Náboje, proudy a elektrické obvody

Místo a datum konání

úterý 27. září 2011 od 14:00 do 18:00 hodin

Matematicko-fyzikální fakulta, V Holešovičkách 2, 180 00  Praha 8

Katedra didaktiky fyziky, 7. patro

Poznámka:

Jde o opakovaný běh semináře, který se uskutečnil 9. 6. 2011; tedy o seminář pro další zájemce, kteří se před prázdninami nemohli zúčastnit.

Program

Po úvodním stručném přehledu problematiky si účastníci v malých skupinkách (2-3 účastníci) projdou čtyři bloky po cca 50 minutách:

  • Platí Coulombův zákon a lze ho ověřit ve škole? Pole nabité koule.
  • Elektrostatika kvalitativně i kvantitativně s brčky a plastovými tyčemi
  • Deskový kondenzátor a jak v něm měřit pole.
  • Víte, jak pracuje měřič náboje? Náboj, kapacita, napětí a proud.

Seminář je určen učitelům fyziky středních škol v Praze. Na semináři budou účastníci aktivně provádět experimenty využitelné ve výuce, a to jak experimenty s profesionálními výukovými pomůckami, tak jednoduché pokusy s pomůckami doslova v ceně pár korun. Učitelé získají pracovní listy a návody k experimentům a budou moci konzultovat jak technické detaily pokusů, tak metodiku jejich využití.

Lektoři semináře

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Mgr. Věra Koudelková, RNDr. Zdeněk Šabatka

Na seminář se můžete hlásit do 22. 9. pomocí přihlášky on line. Do kolonky název akce pište „Náboje: od elektrostatiky k elektrickému proudu“. Kapacita semináře je omezena na 12 osob.

Zpět