Náboje: od elektrostatiky k elektrickému proudu

07.10.2011 14:00

seminář realizovaný v rámci modulu

Náboje, proudy a elektrické obvody

Místo a datum konání

pátek 7. října 2011 od 14:00 do 18:00 hodin

Matematicko-fyzikální fakulta, V Holešovičkách 2, 180 00  Praha 8

Katedra didaktiky fyziky, 7. patro

Poznámka:
Tento seminář volně navazuje na první blok (Náboje:od elektrostatiky k elektrickému proudu), mohou se ho však zúčastnit i zájemci, kteří první blok neabsolvovali.

Program

Po úvodním stručném přehledu problematiky si účastníci v malých skupinkách (2-3 účastníci) projdou čtyři bloky po cca 50 minutách:

  • Elektrické obvody téměř z ničeho.
  • Kirchhoffovy zákony kvantitativně i intuitivně.
  • Ohmův zákon k vašim službám – ale někdy neplatí…
  • Lze změřit proud tekoucí špejlí?

Seminář je určen učitelům fyziky středních škol v Praze. Na semináři budou účastníci aktivně provádět experimenty využitelné ve výuce, a to často jednoduché pokusy s pomůckami doslova v ceně pár korun či s obyčejnými běžně dostupnými multimetry, ale i s měřením pomocí počítače. Učitelé získají pracovní listy a návody k experimentům a budou moci konzultovat jak technické detaily pokusů, tak metodiku jejich využití.

Lektoři semináře

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Doc. RNDr. Zdeněk Drozd,
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., Mgr. Věra Koudelková, RNDr. Zdeněk Šabatka

Na seminář se můžete hlásit do 3. 10. pomocí přihlášky on line. Do kolonky název akce pište „Elektrický proud a elektrické obvody“. Kapacita semináře je omezena na 12 osob.

Zpět