Metrické vlastnosti modelů reálného světa

08.12.2011 14:30

seminář realizovaný v rámci modulu

Využití matematiky v praxi

ve

čtvrtek 8. prosince 2011 od 14,30 do 17,10 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Matematicko-fyzikální fakulta – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

seminární místnost Katedry didaktiky matematiky, čtvrté patro

Program

  • 14,30 – 15,40:  Aplikace goniometrie – vyměřování a astronomie
  • 15,40 – 16,00:  Přestávka
  • 16,00 – 17,10:  Obvody, obsahy, objemy

Seminář je určen učitelům matematiky na středních školách v Praze. Obsahově je zaměřen na vybrané aplikace goniometrie v zeměměřičství a astronomii a některé zajímavé jevy spojené s výpočty obsahů rovinných útvarů a objemů těles. Základním nástrojem jsou goniometrické funkce a základní poznatky z planimetrie a stereometrie.

Lektor semináře

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Hlásit se můžete pomocí přihlášky on line do 4. 12. Kapacita semináře je omezena na 12 osob.

Zpět