Kam kráčíš, geologie?

30.03.2011 14:30

aneb

Jak na geologii na střední škole.

ve

středu 30. března 2011 od 14,30 do 16,30 hodin

Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2,

suterén, posluchárna „Malé sbírky“ u Chlupáčova muzea dějin Země

Program

  • 14,30 – 14,40:  Geologie v RVP-G a projekt AAA (RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.).
  • 14,40 – 15,00: Moduly: Složení, struktura a vývoj Země (novinky a zajímavosti k učebnicovým schématům); Člověk a anorganická příroda – obsah příruček pro projekt AAA a možnosti jejich využití ve výuce (RNDr. Dobroslav Matějka, CSc., doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.).
  • 15,00 – 15,10: Vědy o neživé přírodě a jejich mezipředmětové vztahy – návrhy komplexních projektů k modulům Složení, struktura a vývoj Země a Člověk a anorganická příroda (doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.).
  • 15,10 – 15,20: Projekt Geologické sekce PřF UK: Dynamické dny s živou geologií ‒ jedna z možností zvyšování „geovědní gramotnosti“ u studentů středních škol (doc. RNDr. Martin Košťák, PhD.).
  • 15,20 – 15,50: Kam se studenty do muzea po 7. červenci aneb alternativa uzavřených expozic NM na PřF UK (Chlupáčovo muzeum dějin Země: RNDr. Martin Mazuch, Ph.D., Geopark: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D., Mineralogické muzeum: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.).
  • 15,50 – 16,30: Diskuse aneb Co bychom se rádi dozvěděli my: Vaše zkušenosti, problémy a potřeby ve výuce věd o neživé přírodě.

 Na seminář se můžete hlásit pomocí přihlášky on line do 26. 3. 2011. Do kolonky název akce pište Kam kráčíš, geologie?

Zpět