Název projektu:

Přírodní vědy a matematika na středních školách    v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi

Název operačního programu:  

OP Praha – Adaptabilita

Vyhlašovatel:

Magistrát hl. m. Prahy

Příjemce: 

Přírodovědecká fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Období realizace:  

1. 4. 2010 – 30. 9. 2012

Projekt je určen učitelům biologie, chemie, fyziky, geografie, geologie a matematiky na středních školách v Praze, kteří mají zájem o nové podněty pro svou práci.

V rámci projektu budou vytvářeny a vyučujícím nabídnuty výukové materiály a pomůcky, které jim umožní doplnit obsah výuky o aktuální informace, včetně informací o aplikacích a zajímavých aktivitách pro žáky.

Pro každý předmět připravujeme čtyři vzdělávací moduly. Učitelé si budou moci vybrat ty, které je budou zajímat. Není podmínkou, aby v zapojených školách se projekt týkal všech uvedených předmětů a všech modulů daného předmětu.

Jednotlivé moduly, jejichž součástí budou pracovní listy, návody na laboratorní a terénní práce, studijní materiály a prezentace, zaměřené na aplikace či nové poznatky z daného oboru a další materiály a pomůcky, představíme nejprve na seminářích. Pro jejich účastníky i další zájemci budou tyto materiály připraveny v tištěné i elektronické formě, a to pro práci učitele i žáků, k ověření a využití v jejich vlastní praxi.

Pro učitele a žáky středních škol v Praze budou veškeré výukové aktivity a materiály zdarma.

Výukové materiály budou tvořit a semináře povedou pracovníci Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, které patří v uvedených oborech k nejvýznamnějším v České republice.

Zájemci o účast v projektu se mohou zaregistrovat na této stránce (záložka: Jak se zapojit  -  registrace ) a tím si zajistí zasílání všech dalších informací o aktivitách projektu na svou e-mailovou adresu.

První akcí, kterou pro zaregistrované úačstníky projektu připravujeme je úvodní konference (viz Kalendář akcí).