Vývoj matematiky a současnost - zápis čísel

17.05.2012 14:30

seminář realizovaný v rámci modulu

Vývoj matematiky jako popularizující stimul

ve čtvrtek 17. května 2012 od 14,30 do 17,10 hodin

Univerzita Karlova v Praze,

Matematicko-fyzikální fakulta – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

seminární místnost Katedry didaktiky matematiky ve čtvrtém poschodí

Program

  • 14,30 – 15,40: Zápis čísel ve starověku a jeho vliv na provádění početních operací     
  • 15,40 – 16,00: Přestávka
  • 16,00 – 17,10: Zápis čísel ve středověku a jeho vliv na provádění početních operací

Seminář je určen učitelům matematiky středních škol v Praze. Jeho hlavním cílem je ukázat některé zajímavé okamžiky vývoje matematiky, nastínit inspirující souvislosti základních matematických disciplín, připomenout některé obecné aspekty vývoje matematiky a poskytnout učitelům matematiky materiál k základní i výběrové výuce a nabídnout jim možnosti pro motivaci i aktivizaci studentů a pro zvýšení jejich zájmu o matematiku.

Lektoři semináře

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.; doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.

Na seminář se můžete hlásit pomocí přihlášky on line do 12. 5. 2012.

Zpět